Δραστηριότητα > Μεταποίηση > Χημικά, Πλαστικά > Λιπάσματα, Παρασιτοκτόνα