Δραστηριότητα > Μεταποίηση > Διάφορα Βιομηχανικά Προϊόντα > Επεξεργασία, Προϊόντα Ξύλου, Φελλού