Δραστηριότητα > Εμπόριο > Χονδρικό Εμπόριο > Μηχανήματα, Εξοπλισμός