Δραστηριότητα > Εμπόριο > Λιανικό Εμπόριο > Υποδήματα, Δερμάτινα Είδη