Δραστηριότητα > Υπηρεσίες > Ακίνητη Περιουσία > Μεσίτες, Διαχείριση